Loading...

0286 316 02 43

TARİFELER

Buradasınız : Ana Sayfa / Tarifeler

2022 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BAKACAK BARAJI SULAMASI KOZÇEŞME GÖLETİ SULAMASI GÜRGENDERE GÖLETİ SULAMASI AYITDERE GÖLETİ SULAMASI HACIPEHLİVANLI GÖLETİ KAYNARCA GÖLETİ
SULAMASI SULAMASI
CAZİBELİ CAZİBELİ POMPAJ CAZİBELİ POMPAJ POMPAJ CAZİBELİ CAZİBELİ
Hububat 58,00 58,00 117,00 58,00 117,00 117,00 58,00 58,00
Fasulye (Tane) 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Fasulye (Taze) 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Şeker Pancarı 118,00 118,00 292,00 118,00 292,00 292,00 118,00 118,00
Ay Çiçeği 67,00 67,00 187,00 67,00 187,00 187,00 67,00 67,00
Mısır,Süpürge Otu 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Çeltik 195,00 195,00 405,00 195,00 405,00 405,00 195,00 195,00
Bağ 78,00 78,00 165,00 78,00 165,00 165,00 78,00 78,00
Fidan (1-5 yaş dahil) 84,00 84,00 136,00 84,00 136,00 136,00 84,00 84,00
Meyve 118,00 118,00 292,00 118,00 292,00 292,00 118,00 118,00
Sebze 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Soğan,Sarımsak 91,00 91,00 165,00 91,00 165,00 165,00 91,00 91,00
Yem Bitkileri 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Bostan 110,00 110,00 195,00 110,00 195,00 195,00 110,00 110,00
Kavak 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Çayır,Mera 110,00 110,00 292,00 110,00 292,00 292,00 110,00 110,00
Tav Sulaması 84,00 84,00 127,00 84,00 127,00 127,00 84,00 84,00
Sera 152,00 152,00 292,00 152,00 292,00 292,00 152,00 152,00
Metreküp Su Ücreti (TL/m3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,60 0,32 0,32

a) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden uygulanır.

b) 2022 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2022 olmasına,

c) 2022 yılı sulama sezonunda suyun metreküp olarak ölçülemediği tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini 31 Temmuz’a kadar ödeyenlere  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından on iki aylık ortalamalara göre ilan edilen TÜFE oranında, 01 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ödeyenlere ise ilan edilen TÜFE oranının yüzde ellisi oranında erken ödeme indirimi yapılmasına,

ç) Sulama beyannamelerin 02.01.2022-15.03.2022 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için ise son beyan verme süresinin 31.05.2022 tarihi olmasına,

d) Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan çiftçilere sulama ücretinin % 10 (yüzdeon) oranında beyan vermeme cezası uygulanmasına,

e) 2022 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan parsellerde sulama ücretinin % 10 (yüzdeon) oranında artırılmasına,

            f) 2022 yılı sulama sezonunda saha dışında ekim yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

g) 2022 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı  halde Çeltik ekimi yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

h) 2022 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammının uygulanmasına,

ı) 2022 yılı sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile sulama yapılan üye parsellere % 25 (yüzdeyirmibeş) oranında indirim uygulanmasına,

i) ı. ve i. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranının uygulanmasına,

j) 2022 yılı sulama sezonunda çiftçilerin kendine ait Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 21,00 TL /da (YirmiBirLira) bedel uygulanmasına,

k) 2022 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya mahsus olmak üzere dekar başına DSİ‘ nin belirleyeceği katılım payının tahsil edilmesine,

l) Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanmasına,

m) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimizin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesislerinde herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanmasına,

n) Sulama Ücretlerinde uygulanan indirimler yılı içinde geçerli olup ödemesini birliğin belirlediği süre içinde yapan mükelleflere uygulanmasına,