Loading...

0286 316 02 43

TARİFELER

Buradasınız : Ana Sayfa / Tarifeler

2024 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ (REVİZE) TARİFESİ
BİTKİ ÇEŞİTLERİ BAKACAK BARAJI SULAMASI KOZÇEŞME GÖLETİ SULAMASI GÜRGENDERE GÖLETİ SULAMASI AYITDERE GÖLETİ SULAMASI HACIPEHLİVANLI GÖLETİ SULAMASI KAYNARCA GÖLETİ SULAMASI
CAZİBELİ CAZİBELİ POMPAJ CAZİBELİ POMPAJ POMPAJ CAZİBELİ CAZİBELİ
Hububat 214,00 214,00 432,00 214,00 432,00 432,00 214,00 214,00
Fasulye (Tane) 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Fasulye (Taze) 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Şeker Pancarı 436,00 436,00 1.080,00 436,00 1.080,00 1.080,00 436,00 436,00
Ay Çiçeği 246,00 246,00 690,00 246,00 690,00 690,00 246,00 246,00
Mısır,Süpürge Otu 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Çeltik 720,00 720,00 1.498,00 720,00 1.498,00 1.498,00 720,00 720,00
Bağ 288,00 288,00 610,00 288,00 610,00 610,00 288,00 288,00
Fidan (1-5 yaş dahil) 310,00 310,00 502,00 310,00 502,00 502,00 310,00 310,00
Meyve 436,00 436,00 1.080,00 436,00 1.080,00 1.080,00 436,00 436,00
Sebze 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Soğan,Sarımsak 336,00 336,00 610,00 336,00 610,00 610,00 336,00 336,00
Yem Bitkileri 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Bostan 406,00 406,00 720,00 406,00 720,00 720,00 406,00 406,00
Kavak 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Çayır,Mera 406,00 406,00 1.080,00 406,00 1.080,00 1.080,00 406,00 406,00
Tav Sulaması 310,00 310,00 468,00 310,00 468,00 468,00 310,00 310,00
Sera 562,00 562,00 1.080,00 562,00 1.080,00 1.080,00 562,00 562,00
Metreküp Su Ücreti (TL/m3)       1,20 2,20 2,20 1,20 1,20


a) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden uygulanır.

b) 2024 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2024 dir.

c) 2024 yılı sulama sezonunda suyun metreküp olarak ölçülemediği tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini ve idari para cezalarını 31 Temmuz 2024’e kadar ödeyenlere % 20 (yirmi) oranında, 01 Ağustos 2024 - 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında ödeyenlere ise % 10 (On) oranında erken ödeme indirimi yapılacaktır.

ç) Sulama beyannamelerin 02.01.2024-15.03.2024 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için ise son beyan verme süresinin 31.05.2024 tarihidir.

d) Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan çiftçilere su kullanım hizmet lama ücretinin % 10 (on) oranında beyan vermeme cezası uygulanacaktır.

e) 2024 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan parsellerde su kullanım hizmet bedelinin % 10 (on) oranında artırılacaktır.

            f) 2024 yılı sulama sezonunda saha dışında ekim yapanlara % 100 (yüz) oranında idari para cezası uygulanacaktır.

g) 2024 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı  halde Çeltik ekimi yapanlara % 100 (yüz) oranında idari para cezası uygulanacaktır.

ğ) 2024 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammının uygulanacaktır.

h) 2024 sulama sezonunda suyun metreküp olarak ölçülemediği Bakacak Barajı, Kaynarca Göleti, Kozçeşme Göleti, Hacıpehlivan Göleti ve Gürgendere Göleti sahalarında drenaj, tahliye kanalı ve tabi su yataklarına bırakılan sudan sulama yapılan tüm parsellere su kullanım hizmet bedeli tarifesindeki ücretler üzerinden kendi imkanıyla sulama indirimi uygulanacaktır.

ı) 2024 yılı sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile sulama yapılan üye parsellere % 25 (yirmibeş) oranında indirim uygulanacaktır.

i) ı. ve i. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranının uygulanacaktır.

j) 2024 yılı sulama sezonunda çiftçilerin kendine ait Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 45,00 TL /da (KırkBeşLira) bedel uygulanacaktır.

k) Belgesiz kuyuların suladığı sahalara mevzuat dahilindeki mali ve cezai hususlarla ilgili haklar saklı kalmak kaydıyla, ücret tarifesindeki su kullanım hizmet bedelinin % 50 (elli) si uygulanır. Bu sahalarda erken ödeme indiriminden başka bir indirim uygulanması yapılmaz.

l) 2024 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya mahsus olmak üzere dekar başına DSİ‘ nin belirleyeceği katılım payının tahsil edilecektir.

m) Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanacaktır.

n) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimizin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesislerinde herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanacaktır.

o) Sulama Ücretlerinde uygulanan indirimler yılı içinde geçerli olup ödemesini birliğin belirlediği süre içinde yapan mükelleflere uygulanacaktır.