Tarifeler

BİGA  SULAMA BİRLİĞİ

2021 YILI SU KULLANIM HİZMET BEDELİ TARİFESİ

BİTKİ ÇEŞİTLERİ

 

BAKACAK BARAJI SULAMASI

KOZÇEŞME GÖLETİ SULAMASI

AYITDERE GÖLETİ SULAMASI

HACIPEHLİVAN GÖLETİ
SULAMASI

KAYNARCA GÖLETİ
SULAMASI

CAZİBELİ

CAZİBELİ

POMPAJ

POMPAJ

CAZİBELİ

CAZİBELİ

Hububat

35,00

35,00

60,00

60,00

35,00

35,00

Fasulye (Tane)

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Fasulye (Taze)

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Şeker Pancarı

70,00

70,00

150,00

150,00

70,00

70,00

Ay Çiçeği

40,00

40,00

95,00

95,00

40,00

40,00

Mısır,Süpürge Otu

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Çeltik

115,00

115,00

210,00

210,00

115,00

115,00

Bağ

45,00

45,00

85,00

85,00

45,00

45,00

Fidan (1-5 yaş dahil)

50,00

50,00

70,00

70,00

50,00

50,00

Meyve

70,00

70,00

150,00

150,00

70,00

70,00

Sebze

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Soğan,Sarımsak

55,00

55,00

85,00

85,00

55,00

55,00

Yem Bitkileri

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Bostan

65,00

65,00

100,00

100,00

65,00

65,00

Kavak

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Çayır,Mera

65,00

65,00

150,00

150,00

65,00

65,00

Tav Sulaması

50,00

50,00

65,00

65,00

50,00

50,00

Sera

90,00

90,00

150,00

150,00

90,00

90,00

Metreküp Su Ücreti (TL/m3)

-

-

-

0,34

0,17

-

 

 


a) 2021 yılı sulama sezonunda yukarıdaki tabloda yer alan su kullanım hizmet bedeli tarifesinin uygulanmasına,

b) Suyun metreküp olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde, işletme ve bakım ücreti, tarifede gösterilen metreküp su ücreti üzerinden uygulanır.

c) 2021 yılı sulama ücretlerinin son ödeme tarihinin 30 Kasım 2021 olmasına,

ç) 2021 yılı sulama sezonunda suyun metreküp olarak ölçülemediği tüm parsellerde geçerli olmak üzere sulama ücretini 31 Temmuz’a kadar ödeyenlere  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından on iki aylık ortalamalara göre ilan edilen TÜFE oranında, 01 Ağustos - 31 Ağustos tarihleri arasında ödeyenlere ise ilan edilen TÜFE oranının yüzde ellisi oranında erken ödeme indirimi yapılmasına,

d) Sulama beyannamelerin 02 Ocak 2021-15 Mart 2021 tarihleri arasında alınmasına, ikinci ürün ekilecek ya da dikilecek araziler için ise son beyan verme süresinin 31.05.2021 tarihi olmasına,

e) Süresi içerisinde beyanname vermeden sulama yapan çiftçilere sulama ücretinin % 50 (yüzdeelli) oranında beyan vermeme cezası uygulanmasına,

f) 2021 yılı sulama sezonunda üye olmadan sulama yapılan parsellerde sulama ücretinin % 30 (yüzdeotuz) oranında artırılmasına,

g) 2021 yılı sulama sezonunda saha dışında ekim yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

ğ) 2021 yılı sulama sezonunda Çeltik komisyonundan ruhsat almadığı ve birlik ile sulayıcı sözleşmesi yapmadığı  halde Çeltik ekimi yapanlara % 100 (yüzdeyüz) oranında idari para cezası uygulanmasına,

h) 2021 yılı sulama sezonunda vadesi geçmiş alacaklar için Devletin belirlediği yasal gecikme zammının uygulanmasına,

i) 2021 yılı sulama sezonunda Bakacak Barajı Sulaması ve Kozçeşme Göleti Sulamasında tenebbüt müddeti boyunca damlama sulama veya kendi motopompları ile sulama yapılan üye parsellere % 25 (yüzdeyirmibeş) oranında indirim uygulanmasına,

j) ı. ve i. maddesinde bulunan indirimler uygulanırken birden fazla indirimin söz konusu olması durumunda, sadece en yüksek olan indirim oranının uygulanmasına,

k) 2021 yılı sulama sezonunda çiftçilerin kendine ait Devlet Su İşleri tarafından verilmiş olan ruhsatlı yer altı su kuyularıyla suladıkları parsellerde geçerli olmak üzere 17,00 TL /da (OnYediLira) bedel uygulanmasına,

l) 2021 yılında üye olacak parsellerden 1 defaya mahsus olmak üzere dekar başına DSİ‘ nin belirleyeceği katılım payının tahsil edilmesine,

m) Bir yıl içinde aynı parsele, mevcut ürünün hasadı yapıldıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı su kullanım hizmet bedeli uygulanmasına,

n) Su kullanım hizmet bedelleri; Birliğimizin görev alanı içinde ve dışında, işletme ve bakım, yönetim sorumluluğu devralınan sulama tesislerinde herhangi bir cüz’ü ile ilişkisi bulunan sahalarda, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibine, kiracı veya ortakçıya (gerçek kişiler, kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilikleri dâhil) uygulanmasına,

o) Sulama Ücretlerinde uygulanan indirimler yılı içinde geçerli olup ödemesini birliğin belirlediği süre içinde yapan mükelleflere uygulanmasına, karar verilmiştir.